انگلیسی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سعید وحیدی مهر                  

مرتبه علمی: مربی 

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی رشته تاریخ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دانشجوی مقعطع دکتری تخصّصی رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.