انگلیسی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سعید وحیدی مهر                  

مرتبه علمی: مربی 

پست الکترونیکی :

 

کتاب ها

بسم الله الرّحمن الرّحیم

کتاب « قواعد صحیح خوانی قرآن کریم » در سال 1385، که از سوی مرکز فعالیّت ها و پژوهش های قرآن و عترت علیهم السّلام معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی های لازم موفّق به اخذ «‌ چهار امتیاز » شده است.

کتاب « خودآموز زبان وحی » در سال 1386، که در مورد روخوانی، تجوید سطح مقدّماتی و تمرین تدبّر در قرآن کریم می باشد. این کتاب پس از طیّ مراحل قانونی در معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در انتشارات واحد به چاپ هفتم رسیده است.

مشارکت در تدوین مقاله ی « قرآن و گلشن راز » با آقای دکتر جلیل امیرپور داریانی؛ در همایشی که در 15 آبان ماه سال 1387 در مورد شناخت و تحلیل افکار، احوال و آثار شیخ محمود شبستری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر  برگزار شد.

  نظارت محتوایی و هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ دوست دارم بدانم ( نونهالان ) »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز با تعدادی از سوره ها و روش زندگیِ ائمّه ی معصومین علیهم السّلام به صورت مفهومی می باشد. این کتاب  در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی در شهریور ماه سال 1389 در 36 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 2000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.

  نظارت محتوایی و هُنری در تهیّه و چاپ «‌ کارتهای آموزشی، تصویری حروف الفبای فارسی »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز می باشد. این مجموعه در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی در آبان ماه سال 1389؛ و در نوبت اوّل به تعداد 2000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.

ناظر هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ آموزش نشانه ها ( جلد 1 ) »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز با نشانه های زبان فارسی می باشد. این کتاب که مقدّمه ای برای آموزش قرآن به شمار می رود در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی در آذر ماه سال 1389 در 72 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 3000 نسخه در تبریز چاپ شده است.

ناظر هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ آموزش نشانه ها ( جلد 2 ) »، که جهت آشنایی نوآموزان عزیز با نشانه های زبان فارسی می باشد. این کتاب که مقدّمه ای برای آموزش قرآن به شمار می رود در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال 1389 در 72 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 3000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.

ناظر طرح های کتاب «‌ آموزش قرآن و نماز ( ویژه ی پیش از دبستان ) »، که در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی در اسفند ماه سال 1389 در 36 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 3000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.

  ناظرِ هُنری در تهیّه و چاپ کتاب «‌ دوست دارم بدانم ( کودکستان ) »، که این اثر به عنوان یک منبعِ آموزشی در جهت تقویتِ بینایی شنوایی و گفتاریِ کودکان عزیز تدوین شده است. این کتاب  در مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی تهیّه و توسّط انتشارات مؤسّسه ی فرهنگی مهد قرآن و عترت استان آذربایجان شرقی در آبان ماه سال 1390 در 48 صفحه ی خشتی؛ و در نوبت اوّل به تعداد 1000 نسخه  در تبریز چاپ شده است.

کتاب « معجزه ی حفظ کوثری قرآن کریم »، که با موضوع گام به گام تا حفظ قرآن کریم می باشد. این کتاب پس از طیّ مراحل قانونی در معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، معاونت پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( شابک شماره ی: 1 . 2845 10 964 978 )، و همچنین اداره ی کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در زمستان سال 1393 توسّط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شبستر به چاپ رسیده است.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.